Starptautiskās Redzes diena āra vidē 2021!

Aktīvi piedaloties  Veselību veicinošās skolas  programmas ietvaros projekta “Vesels un drošs” istenošanā, iestades atbalsta komanda organizēja  Starptautiskās redzes dienas  orientēšanās pasākumu āra vidē, īstenojot kompetenču pieeju. Bērni speciālo pedagogu vadībā pildīja sagatavotos uzdevumus:

  1. pēc foto attēla atrast iestādes teritorijā objektu
  2. izpildīt noteiktu uzdevumu, kā piemēram, savāc priekšmetus grozā, saskaiti ražu, trāpi mērķi, kas ir mana kārbā,  izveido labirintu un palīdzi draugam nokļūt līdz finišam
  3. no iegūtajiem burtiem izveido vārdu

Pasākuma laikā tika popularizēts drošs un veslīgs dzīvesveids un pilnveidotas bērnu orientēšanās prasmes, veiklības prasmes (acs-rokas koordinācija), matemātiskās un lasītprasmes, prasme strādāt komandā. Aktīvas atpūtas pavadībā bērniem bija iespēja iegūt zināšanas par redzes drošību.

Ziņojumu sagatvoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.