Latvija. Latvijas simboli.

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Latvij ā.

(P. Brūveris)

Grupās tika organizētas izstādes ar radošajiem darbiem par Latvijas simboliem. Bērni paši noformēja grupu ar saviem darbiņiem, izlika Latvijas siluetu laukumiņos no dabas materiāliem.

Mūsu Latvija, daudz laimes dzimšanas dienā!

Ziņojumu sagatavoja APU komandas dalībnieki T. Veličko, M. Čaplinska, V. Dmitrijeva, A. Skrimble