Es atbalstu APU!

Runājot par drošu uzvedību, grupās tika izveidotas paštaisītas grāmatas, atgādnes par drošu uzvedību grupā un pirmsskolas iestādē. Grupu bērni paši sataisīja grāmatas- zīmējot, krāsojot zīmējumus. Paši bērni prezentēja savu veikumu, nostiprinot zināšanas par drošību.

Ziņojumu sagatavoja APU komandas dalībnieki T. Veličko, M. Čaplinska, V. Dmitrijeva, A. Skrimble