EIROPAS SPORTA NEDĒĻA-BEACTIVE 2021!

Eiropas sporta nedēļas 2021 ietvaros, kas Latvijā norisinājās no 23. spetembra līdz 30. septembrim, Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas iestāde 27. septembrī, pavēstīja par savu līdzdalību, piereģistrējot savu pasākumu iestādes mērogā  https://beactivelatvia.lv/ mājas lapā. Pasākuma mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana, nodrošinot  fizisku un emocionālu vidi, bērnu labsajūtas veicināšanai. Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja vadībā āra vidē tika organizētas dažāda veida sporta aktivitātes, kas veicināja bērnu zināšanas par daudzveidīgu sporta veidu pielietošanu ikdienā.

Pasākuma laikā, izpildot kustību aktivitātes, bērniem bija sniegta iespēja demonstrēt savas parasmes un zināšanas:

  • veidojot sadarbību grupās,
  • vienota mērķa sasniegšanā,
  • orientējoties apkārtnē,
  • vienoties par kopīgiem noteikumiem,
  • pielietot savas pieredzes zināšanas,
  • aktīvi un emocionāli darboties.

Aktīvi darbojoties kopā ar bērniem, sporta skolotājs paredzēja katra vecumposma īpatnības, sniedza atbalstu, veicinot bērnu labjūtības nodrosināšanu visa pasākuma  laikā.

Eiropas sporta nedēļas ietvaros  mūsu iestādes bērni vecumposma grupā no 4-6 gadiem, iekšējās atlases kārtā iestādes žūrijai izvirzot radošākos un kreatīvākos audzēkņu darbus ,  popularizēja savu līdzdalību valsts mēroga zīmējumu konkursā “Es un sports man apkārt.”, rosinot pievērst bērnu uzmanību sporta veidu un fizisko aktivitāšau nozīmei ikdienas dzīvē.

Mirkļus no sporta pasākumu skat. GALERIJĀ! 

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.