CIEMOS PIE GRĀMATAS!

19. septembrī dzejas dienas ietvaros iestādē ciemojās bērnu bibliotēkas pārstāves.

Bija atnestas daudz interesantas grāmatas, ko bērni varēja apskatīt. Viesi stāstīja bērniem par bibliotēku, kāpēc tā ir vajadzīga  un cik daudz dažādu grāmatu var apskatīties un izlasīt, ja tu apciemosi bibliotēku.

Bērni kopā ar bibliotekārēm sacerēja dzejoli, izmantojot atskaņas. Sanāca jautri.

Beigās bērni uzdancoja ar burtiņiem un apskatīja jaunas un interesantas grāmatas.

 

Ziņojumu sagatavoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.