Bērni no ģimenēm ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm no 9.-13.jūnijam var saņemt pienu “Rasēns”

Cien. vecāki!

No š.g. 9.jūnija bērni no ģimenēm ar trūcīgo, maznodrošināto statusu, no daudzbērnu ģimenēm vecumā no pirmskolas izglītības iestādes vecuma līdz 9.klasei var  saņemt pienu “Rasēns”.

Vairāk informācijas Jūs varēsiet saņemt šeit:    http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/berni-no-gimenem-ar-trucigo-vai-maznodrosinato-statusu-no-daudzbernu-gimenem-no-9.-13.junijam-var-sanemt-pienu-%E2%80%9Crasens%E2%80%9D

Ziņojumu sagatavoja vadītajas vietniece Edīte Radionova.