BĒRNI MĀCĀS ŠĶIROT ATKRITUMUS!

Daugavpils 9.PII šī gada audzināšanas prioritātes ietvaros, lai sasniegtu rezultātu: bērnu ekoloģiskās pozitīvās attieksmes veidošanā, pamatojoties uz iestādes vērtībām, 24.11.2022. tika uzaicināts speciālists Edgars Šatilovs (izglītības darba speciālists par atkritumu šķirošanu Latvijā)  no Sia Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas (AADSO). Speciālista vadībā bērniem  5-6 gadu vecumā tika organizētas atbalsta rotaļdarbības, kas apmācīja bērnus lietderīgi škirot atkritumus. Mūsdienu tendenču ietvaros un labvēlīgi emocinālā gaisotnē Edgars bērniem diskusiju veidā, kurā bērniem bija iespēja izteikties par redzēto sev apkārt un par savu pieredzi atkritumu šķirošanā, kā arī organizētu kustību stafešu ietvaros, izskaidroja pareizas un jēgpilnas atkritumu šķirošanas būtību, kas palīdz mums uzturēt mūsu planētu tīru.  Aicinām Jūs ielūkoties pasākuma gaitā: ŠEIT! 

Daugavpils 9.PII administrācija.