Bateriju vākšanas konkurss 2022

Ar lielu gandarījumu varam paziņot, ka šī mācību gada bateriju vākšanas akcija mūsu iestādē  “Tīrai Latvijai 2022./2023.mg.” sadarbībā ar “Zaļo jostu” ir noslēgusies. Mūsu iestādē gan bērni kopā ar vecākiem, gan pedagogi, gan citi darbinieki ir pacentušies un kopīgiem spēkiem savākuši:

grupā “Pīlīte”- 3,985 kg

grupā “Varavīksne”- 4,895 kg

grupā “Pasaciņa”- 5,940 kg

grupa “Bitīte”- 5,555 kg

summējot par visiem kopā  20,38 kg izlietotu bateriju, tādējādi padarot mūsu Latviju tīrāku un drošāku, kā arī veicinot bērniem, pieaugušajiem un sabiedrībai pozitīvu attieksmi pret dabu, ikdienā runājot par kaitīgu vielu ietekmi, rādot bērniem piemēru, apmeklējot bateriju nodošanas punktus pilsētā,  risinot radušās problēmsituācijas vides aizsardzības jomā, kā arī veidojot APU programmas ietvaros atbalstu pozitīvai uzvedībai. 

Paldies visiem vecākiem, bērniem, pedagogiem un darbiniekiem par aktīvu iesaisti un vienotību kopīga mērķa sasniegšanā. Tikai kopā mēs esam spēks!

Ziņojumu sagatavoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.