BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

Kā VSIC projekta  “Mana dažādā un vienīgā Latvija” noslēguma punkts, mūsu iestādē norisinājās Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītie Baltā galdauta svētki. Piedaloties pasākumā gan lieli, gan mazi dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, izdancoja dančus, piedalījās latvju rakstu zīmju gājienā un baudīja kopīgu cienastu, veicinot labbūtības sajūtu un  pilsonisko līdzdalību, aktualizējot Latvijas nozīmi katra dzīvē.

          

Vēlamies teikt paldies ikvienam, kas piedalījās projekta “Mana vienīgā un dažādā Latvija” īstenošanā, sekmējot bērnu , vecāku, pedagogu un iestades darbinieku līdzdalību, dodot iespēju izjust piederību savai valstij, pilsētai, novadam, kopienai, iestādei, apzinoties indivīda saikni starp sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē, kā arī atbildību par nākotni.

Piedāvājam ieskatam filmu par projektu: Latvijai 105

Administrācija.