ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA VEIKSMES STĀSTS!

Cien. vecāki!  Šis būs mūsu veiksmes stāts pat attālināto mācību procesa ieviešanu iestādē ārkārtas situācijas laikā. Mūsdienu mainīgajā situācijā, kad mainās ne tikai mācību pieeja, bet arī procesa veids, tas ir liels izaicinājums gan priekš skolotājiem, gan priekš vecākiem. Jo sevišķi priekš vecākiem, kuriem nav tik viegli, tik vienkārši pieņemt, cik svarīgi ir līdzdarboties kopā ar savu bērnu jaunā mācību satura kompetenču pieejas īstenošanā.

Sākoties ārkārtas situācijai valstī iestādes pedagogiem kopā ar administrāciju tika izveidota whats app un gmailclassroom darba platforma, kur pedagogi tika informēti, iepazīstināti par attālinātā mācību procesa izmaiņām. Savukārt vecāki tika informēti par esošo situāciju ar iestādes mājas lapas un e- klases starpniecību.

Iepriekšminētajās darba grupās administrācija izveidoja saziņas līdzekli starp pedagogiem un administrāciju aktuālas informācijas apmaiņai. Pedagogi varēja rast iespēju dalīties, saņemt informāciju, izteikt savu viedokli, rast atbildes uz jautājumiem  sakarā ar ieteikumu izveidošanu vecākiem.

Pedagogi veidoja savas grupas bērniem, ņemot vērā viņu zināšanu līmeni, ieteikumus attālinātā mācību procesa īstenošanai mājas apstākļos, vismaz 1reizi nedēļā, kurus nosūtīja vecākiem vēstulēs izmantojot e-klasi. Bērniem bija piedāvāti uzdevumi, aktivitātes,rotaļas,radošie darbi, kas realizējami kopā ar pieaugušo vai tā klātbūtnē. Vienojoties par kopīgu atgriezeniskās saites veidu, iestādes pedagogi mudināja vecākus dalīties ar fotogrāfijām no attālinātā mācību procesa vai piedāvāja pēc atgriešanās pirmsskolas iestādē atnest bērnu radošos darbus fotogalerijas izveidei.

Attālinātās mācības paver daudz lielāku iespēju rast daudzveidīgas iespējas digitālajā pasaulē, kas ir šī gada viena no izglītības prioritātēm un vecāku iespēju iedziļināties mācību satura realizēšanā, kas prasa daudz lielāku atbildību iedziļinoties bērna zināšanu apgūšanas procesā, kas paredz turpmāku patizglītbas uzsākšanu.

Ne no viena atkarīgi radušās ārkārtas situācijas  valstī, pedagogiem mācību procesa īstenošanai bija iespēja realizēt attālināti mājas apstākļos, kas no sākuma veidoja pat diskomforta sajūtas. Ne tik viegli nācās saskarties ar vecāku iesaistīšanu un atgriezeniskās saites saņemšanu, kas radīs labvēlīgi vienotu pamatu turpmākai sadarbībai bērna izglītošanā.

Agriežoties klātienē, vēl esot ārkārtas situācijai valstī, ceram neatmest ar roku radušos digitalo iespēju izmantošanai darba procesā, labvēlīgas vecāku atgriezeniskās saites uzturēšānai un sadarbībai jaunā mācību satura īstenošanā.

Patlaban mēs vel turpinam attalināto mācību procesa praktizēšanu, tiem bērniem, kuriem ir iespēja palikt mājās vēl līdz šai dienai, bet 5-6 gadīgie un dežūrgrupas bērni piedalās zināšanu apguvē klātienē, ievērojot spkc noteikumus.

Šeit Jūs varat apskatīt, papriecāties par bērnu attalināto mācību procesu mājas apstakļos par katru grupu atsevišķi un par veselības un fiziskās mācību jomu.

Liels paldies vecākiem par atgriezenisko saiti ar skolotājiem.

Lai Jums patīkamas atmiņas!

grupa “Pīlīte” šeit! 

grupa “Varavīksne”  šeit! 

grupa “Pasaciņa”  šeit! 

grupa “Bitīte” šeit!

Veselības un fiziskās mācību joma  šeit!

Ziņojumu sagatvoja vietniece Edīte Radionova.