Latviešu valoda kā vērtība

Veicinot lokālpatriotismu un pilsonisko līdzdalību, šī gada 15. oktobrī Daugavpils pilsetas 9. pirmsskolas izglītības iestādē notika LATVIEŠU valodas dienai veltīta akcija ,,Skanīgākais vārds latviešu valodā’’,  Veselību veicinošās skolas programmas projekta ,, Vesels un drošs’’ ietvaros. Katras grupas bērni kopā ar skolotājām pārrunāja un izvēlējās latviešu skanīgākos vārdu, kas bērniem raisa domas par veselību un drošību. Bērni pašvadītas mācīšanās ceļā, kopā ar skolotājām un sadarbojoties ar vecākiem, nostiprināja vārdu rakstītprasmi, veicinot latviešu valodu kā vērtību gan iestādē, gan ģimenē. Akcijas laikā bērni kopā ar skolotājām, gan iestādes telpās, gan āra vidē,  attainoja skanīgākos vārdus uz baltām lapām, uz ceļa virsmas un paildināja uzrakstus ar dabas materiālu rotājumiem.

Līdztekus gatavojoties Latviešu valodas dienai, grupas “Pasaciņa” bērni kopā ar skolotājām izveidoja domu karti “Latviešu valoda man ir…”, tādējādi popularizējot un iesaistoties Latviešu aģentūras izsludinātajā akcijā un aktualizējot APU programmas uzdevumus.

Neliels ieskats fotomirkļos! 

Ziņojumu sagatvoja: vadītājas vietniece Edīte Radionova.