Kalnā kāpu gavilēt, Lai balstiņa tālu skan, Lai dzirdēja Jāņu māte, Kur dziedāja Jāņu bērni.

Cien, vecāki!

Šodien mūsu iestāde ieskandināja Līgo svētku svinēšanu. Iestādes pagalms bija izrotāts ar Jāņa zālēm un ozola zariem, bet bērni bija krāsaini sapucējušies ar skaistiem vainagiem galvā. Bērniem bija radīta īsta svētku noskaņa ar Jāņa māti, kura vadīja svētkus, ar Ragnaiņu, kurai prāts nesās uz blēņām un nerātnībām. Neiztika bez jautrām rotaļām, Līgo dziesmām, ticējumiem un protams bez lekšanas pāri ugunskuram. Svētku noslēgumā Jāņa māte cienāja visus ar sieru un kvasu. Piedāvājam Jums lieliskai laika pavadīšana atmiņas par svētkiem, skat šeit!

Ziņojumu sagatvoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.