VUGD SKAIDRO PAREIZU RĪCĪBU NELAIMES GADĪJUMĀ!

Domājot par bērnu un apkārtējo cilvēku drošību, karjeras nedēļas 2022 ietvaros , VUGD dienests kopā ar ugunsdzēsēju Guntiņu apmeklēja Daugavpils 9.PII, lai informētu par pareizu rīcību nelaimes gadījumā. Izmantojot krāsainās prezentācijas materiālus un  skaidri saprotamu bērniem runu, kā arī ugunsdzēsēja Guntiņu aktīvu dalību lietu izskaidrošanā, VUGD darbinieki stāstīja bērniem par drošības noteikumu ievērošanu, lai neizceltos uguns, nepareizas rīcības nelaime. Bērni labprāt piedalījās diskusijās ar ugunsdzēsēju Guntiņu, atpazīstot ugunsdzēsēju, ātrās palīdzības, gāzes dienesta un policijas transporta līdzekļus, runāja par uguns īpašībām un tā kaitīgo ietekmi  uz cilvēku, kopīgi atkārtoja, kādos gadījumos un kas jāsaka sazinoties ar VUGD dispečeri, kā arī ar kustību palīdzību skandināja uz kādu tālruņa numuru jāzvana nelaimes gadījumā-112. Lekcijas nobeigumā bērni varēja paspiest roku un samīļot ugunsdzēsēju Guntiņu, iemūžinot skaistus mirkļus atmiņu fotogrāfijās. Izsakām paldies par sadarbību Latgales reģiona  VUGD darbiniekiem un gadīsim nākamo tikšanos!  Foto brīži no pasākuma!

Ziņojumu sagatvoja vadītājas vietniece Edīte Radionova.