PIECELIES UN PIECEL CITUS!

“Piecelies un piecel citus” ar šādu saukli no 26.09.2022.-30.09.2022.Daugavpils 9.PII īstenoja Eiropas sporta nedēļa 2022. Nedēļas laikā sporta skolotājs Ritvars piedāvāja bērniem fiziskās aktivitātes, kurām ir liela nozīme bērnu veselības saglabāšanā, jo to rezultātā:

pirmkārt, uzlabojas koncentrēšanās spējas,

otrkārt, pieaug motivācija un entuziasms darboties un izzināt,

treškārt,paaugstinās bērnu pašapziņa, savstarpējās attiecības,

ceturtkārt, veidojas lielāka atbildība par savu uzvedību,

piektkārt, tiek nodrošināta iemaņu un zināšanu pilnveidošana un pozitīvas attieksmes veidošanās pret fiziskām aktivitātēm.

Kopīgi sportojot, bērniem uzlabojas saskarsmes prasmes, kā arī tiek nostiprināta spēja sadarboties un strādāt komandā. Šīs iemaņas attīstās, ne tikai komunicējot ar saviem vienaudžiem, bet arī ar pieaugušajiem, piemēram, ar sporta skolotāju. Kopīgi nodarbojoties ar sportu, bērni iemācās saskatīt savas stiprās un vājās puses, uzticēties savām spējām.  Fiziskās aktivitātes bērniem sagādā prieku un izraisa pozitīvas emocijas. Prieks ir tas faktors, kas rada bērnam vēlmi turpināt nodarboties ar sportu, kā arī nosaka, vai tā būs neatņemama dzīves sastāvdaļa visas dzīves garumā.

Neliels ieskats sporta aktivitātēs:

Ziņojumu sagatavoja administrācija. https://youtu.be/ZcAxlHgLwSI