ZINĪBU DIENA KOPĀ AR DRAUGIEM

Sagaidot Zinību dienu, mūsu iestādes bērni, skolotājas, darbinieki, administrācija, kā arī vecāki aktīvi iesaistījās svētku praktiskajā darbībā, tādējādi veicinot piederības izjūtu ikvienam klātesošajam mūsu iestādei.

Gan bērni, gan skolotājas varēja sadarboties ar Zinību karalieni, iesaistoties dialogos, pārbaudot savas zināšanas un prasmes, kā arī palīdzēt Nezinītim iegūt jaunu pieredzi bērnudārza aktivitātēs, aicinot viņu kopīgās rotaļās, dziesmās un dejās.

Ar svētku varoņu ( Zinību karalienes un Nezinīša)  palīdzību sumināti un apsveikti, uzsākot jauno mācību gadu, gan bērni, gan skolotājas, gan vecāki, sniedzot ikvienam klātesošajam pacilātu, emocionāli labvēlīgu un svinīgu svētku sajūtu.

 

Daugavpils 9.PII administrācija.