Blog

Veicinot lokālpatriotismu un pilsonisko līdzdalību, šī gada 15. oktobrī Daugavpils pilsetas 9. pirmsskolas izglītības iestādē notika LATVIEŠU valodas dienai veltīta akcija ,,Skanīgākais vārds latviešu valodā’’,  Veselību veicinošās skolas programmas projekta ,, Vesels un drošs’’ ietvaros.

Šogad mūsus iestādē turpinās projekts “Vesels un drošs” , kas norit Veselību veicinošas skolas programmas ietvaros. Kā viens no šī projekta uzdevumiem ir popularizēt drošu un veselīgu dzīves veidu, kas tika īstenots   Pasaules pārtikas dienas ietvaros  13. oktobrī, ar lozungu”Degustāciju darbnīca”.

Eiropas sporta nedēļas 2021 ietvaros, kas Latvijā norisinājās no 23. spetembra līdz 30. septembrim, Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas iestāde 27. septembrī, pavēstīja par savu līdzdalību, piereģistrējot savu pasākumu iestādes mērogā  https://beactivelatvia.lv/ mājas lapā.

Kā toreiz, kad vēlējos klēpī Tev ierāpties, Un tā, kā tikai bērns prot – mīļi pieglausties… Es šodien Tev gribu pateikt paldies, Ka esi man tētis, kas nav baidījies Un šodien nekas nav mainījies!  Visus mums pazīstamus tētus  sveicam Tēva dienā!  Ar cieņu,  iestādes administrācija.

Cien. audzēkņu vecāki, iestādes pedagogi un darbinieki! Mēs vēlamies sveikt Jūs jaunajā mācību gadā un novēlēt “Kāp kalnā, lai nevis Tevi varētu redzētu visa pasaule, bet gan Tu varētu redzēt pasauli.”   Iestādes administrācija. Atgādinām, ka no 01.09.2021. iestāde maina savu darba laiku un  ir Jums atvērta no plkst.07:00- 18:00 ( prirmdienās- līdz 18:30) katru … Continue reading