Blog

Latvijā es dzīvoju,  Latvijā es elpoju, Latvijā es cerēju Jaunu, skaistu Latviju!                    (K. Skalbe) Šogad mūsu Latvijas svētkus mēs svinam atbildīgi, droši, ciešā ģimenes lokā, neradot drūzmēšanos un grupu plūsmu krustošanos.  Mazliet ielūkosimies tajos… Grupas “Pīlīte” mazie bērni ar skolotāju palīdzību svētkos izzināja un godināja Latviju … Continue reading

Ārkārtas situācijas laikā valstī notiek arī Lāčplēša atceres dienas, kad mēs bērniem stāstam, kas ir Lāčplēša diena, kas ir pats Lāčplēsis un kāpēc mēs svinam to. Ņemot vērā patreizējo situāciju, šogad mūsus iestādē ir organizēti pasākumi, kas saistīti ar Lāčplēša dienu, ievērojot drošības noteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

10.novembris Daugavpils pilsētas izglītības iestādē tika īstenoti latviešu tautas fokloras tradīcijas svētki Mārtiņi, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju valstī, ievērojot drošu svētku svinēšanu un grupu plūsmu nekrustošanos. Katra grupa iepazina un īstenoja Mārtiņdienas tradīcijas savas grupas telpā un teritorijā.

Ar šādu saukli iesākās VISC ieteikumi izglītības iestādēm un sabiedrībai Patriotisma mēneša ietvaros, kad kopš 9. novembra valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai rūpētos par sabiedrības veselību un drošību mazinātu Covid-19 slimības izplatību ārkārtas situācijas laikā.  Vairāk informācijas skat. ŠEIT! 

Oktobris ir nozīmīgs ar tematiskām dienām, ko atbalstaVeselīgu veicinošo skolu tīkls.  Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde atbalsta šādas aktivitātes un pieņem aktīvu līdzdalību pasākumu organizēšanā un īstenošanā. Jau pēc Starptautiskās Roku mazgāšanas diena sekoja 16. oktobris, kas būs nozīmīgs un paliks atmiņā ar Pasaules uztura dienu.