Blog

Šogad mūsu iestādē Starptautiskās dzimtās valodas dienai tika veltīta projektu nedēļa, kas norisinājās no  22.02.2021. līdz 26.02.2021. Projekta mērķis: uzturēt un paplašināt bērnu latviešu valodas zināšanas ikdienā.

Cien. vecāki /aizbildņi/! Tuvojoties Starptautsiskās dzimtās valodas dienai (21.02.2021.), iestāde organizē daiļlasītāju konkursu “ Samīļo savu valodiņu”, kuras pamatā ir latviešu valodas popularizēšana. Jums ir iespēja ņemt dalību konkursa atlases kārtas sagatavošanā: izvērtējot sava bērna iespējas, pašiem kopā ar bērnu izvēlēties jums tīkamu dzejolīti un iemācīties to vai griezties pie grupas skolotājām ar lūgumu palīdzēt. … Continue reading

Cien.vecāki! Vēlamies Jūs informēt par iespēju saņemt slīmības palīdzības pabalstu bērnu pieskatīšanaiārkārtas situācijas laikā. Vairāk informācijas skat.šeit: http://www.izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/par-iespeju-sanemt-slimibas-palidzibas-pabalstu-berna-pieskatisanai vai šeit: https://www.vsaa.gov.lv/jaunakas-zinas/informacija-slimibas-palidzibas-pabalsta-sanemejiem/   Ar cieņu, Daugavpils pilsētas 9.PII administrācija.

Cien, vecāki! Ja nepieciešams atbalsts krīzes situācijā vai nedrošā brīdī Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, bet ir svarīgi darīt visu, lai palīdzētu sev un līdzcilvēkiem tikt galā ar negatīvajām emocijām. Lai izvairītos no krīzes … Continue reading

Latvijā es dzīvoju,  Latvijā es elpoju, Latvijā es cerēju Jaunu, skaistu Latviju!                    (K. Skalbe) Šogad mūsu Latvijas svētkus mēs svinam atbildīgi, droši, ciešā ģimenes lokā, neradot drūzmēšanos un grupu plūsmu krustošanos.  Mazliet ielūkosimies tajos… Grupas “Pīlīte” mazie bērni ar skolotāju palīdzību svētkos izzināja un godināja Latviju … Continue reading

Ārkārtas situācijas laikā valstī notiek arī Lāčplēša atceres dienas, kad mēs bērniem stāstam, kas ir Lāčplēša diena, kas ir pats Lāčplēsis un kāpēc mēs svinam to. Ņemot vērā patreizējo situāciju, šogad mūsus iestādē ir organizēti pasākumi, kas saistīti ar Lāčplēša dienu, ievērojot drošības noteikumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

10.novembris Daugavpils pilsētas izglītības iestādē tika īstenoti latviešu tautas fokloras tradīcijas svētki Mārtiņi, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju valstī, ievērojot drošu svētku svinēšanu un grupu plūsmu nekrustošanos. Katra grupa iepazina un īstenoja Mārtiņdienas tradīcijas savas grupas telpā un teritorijā.