specpii9

Šogad 21. un 22. februārī Dzimtās valodas dienas  ietvaros mūsu iestādi apmeklēja Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles bērnu bibliotēkas “Zīlīte” pārstāve, kā arī izglītojamās mamma Jūlija, kopā ar rotaļu lācītī Vinniju Pūku, organizējot bērnu grupiņām tikšanās reizes ar krāsaino, skanīgo grāmatu pasauli.

Turpinot Daugavpils pilsētas 9.PII izglītojošo pasākumu ciklu gan vecākiem, gan pedagogiem un arī iestādes darbiniekiem, jo iepriekšējais pasākums, pēc vecāku aptaujas rezultātiem, izrādījās interesants un lietderīgs, tika nolemts- turpināt šāda veida pasākumu organizēšanu.

Spītējot ziemai un mainīgajiem laika apstākļiem, februāra mēnesī mūsu iestāde īstenoja Sniega dienu 2023, sporta skolotāja Ritvara vadībā. Gan lieliem, gan maziem bērniem, kā arī pašām skolotājām, bija iespēja izbaudīt ziemas priekus. Skolotājs Ritvars, īstenojot pašvadītu mācīšanos un problēmsituāciju risināšanu, kā arī izmantojot pārsteiguma momentus, virzīja bērnus aktīvi darboties: veicinot prasmi veidot sniega pikas, celt … Continue reading

Eiropas medus brokastis (European Honey Breakfast) ir sociāli izglītojoša kampaņa, kuru 2007. gadā aizsāka Slovēnijas biškopji, kuras mērķis ir izglītot bērnudārzniekus un skolēnus par bitēm, medu, bišu nozīmi tautsaimniecībā, dodot bērniem bez maksas degustēt, nogaršot medu un citus biškopības produktus.

Aktuālas tēmas ietvaros “Vispārējā bērnu drošība” mūsdienīgajā ikdienas dzīvē, iestādē viesojās Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja pārstāvji, kuri organizēja bērniem pedagoģiski aktīvu un izzinošu pasākumu.

Starptautiskās Paldies dienas ietvaros, Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības bērni, pedagogi, darbinieki un vecāki tika aicināti neaizmirst pateikt viens otram “paldies”.  Nedēļas ietvaros bērni kopā ar skolotājām rosīgi darbojās kritiski domājot kam, kāpēc, par ko un kādā veidā var pateikt “paldies”. 11. janvāra rītā iestādē valdīja noslēpumaina atmosfēra, jo visiem tika atrasti vārdi, par ko pateikt … Continue reading