specpii9

Patriotisma meneša ietvaros, mūsu iestādes izglītojamajiem bija unikāla iespēja izstaigāt stūru stūriem savu pilsētu mācību ekskursijas ietvaros, sagaidot Latvijas 105. gadadienu. Bērni kopā ar skolotājām veidoja savu pieredzi ekskursiju jomā, pilnveidojot  sociālās iemaņas un prasmes, zināšanas matemātikas un  dabaszinātņu, un valodas jomā, attīstot caurviju prasmes ( kritiskā domāšana un pašvadīta mācīšanās) praktiskajā darbībā. 

Sagaidot Latvijas 105. gadadienu,  mūsu iestādē notika katras grupas galakoncerts ar vienotu tēmu “Mana tautadziesma”, atbilstoši bērnu vecuposmam, spējām un interesēm. Dziesmu, Latvijas himnas, dzejoļu, rotaļu  un meistardarbnīcu veidā tika veicināta saliedētības un pozitīvisma sajūta, pilnveidojot bērnu  latviešu valodas prasmju izmantošanu svētku norises laikā, iesaistot gan pedagogus, gan vecākus, kas radīja neaizmirstamas svētku sajūtas, sagaidot … Continue reading

Sagaidot valsts svētkus, mūsu iestādē, sadarbībā ar vecākiem, bērniem, un darbiniekiem, notika sarkanbaltsarkano lentīšu akcija 3 etapos: sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas meistarklase vecākiem. Bērni kopā ar vecākiem, izmantojot instrukciju, mērījā, atzīmēja, grieza un gludināja, kā arī sasprauda sarkanbaltsarkanās lentītes. sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas grupās. Bērni kopā ar skolotajām izrunāja lentīšu locīšanas tehniku, piesaistot tehniskos darbiniekus- izmantoja sadzīves … Continue reading

Lācplēša dienas preikšvakarā mūsu iestādes pedagogi, sadarbībā ar sagatavošanas grupas bērniem, iestudēja improvizētu eposu. Veicinot bērnu un pieaugušo patriotiski- pilsnisko līdzdalību un visu klātesošo labbūtību, tika demonstrēts leļļu teātris “Lāčplēsis” ar pašdarinātām lellēm, skaņu efektiem, vizuāli- digitāliem foniem, ierunātām bērnu balsīm un patriotiskām dziesmām.  Administrācija.

Sagaidot Latvijas 105. dzimšanas dienu, mūsu iestādes darbiniekiem, bērniem un vecākiem bija lieliska iespēja pastāstīt par savu unikālo Latviju, atnesot uz iestādi fotogrāfijas, kurās viņi būtu redzami kādā no Latvijas vietām ( vai tas būt kāda pilsēta, jūra, pakalns vai vienkārši skaista pļava) eicināta piederības izjūta valstij, ģimenei un iestādei visām iesaistītajām pusēm. Tādējādi tika … Continue reading