Blog

Oktobris ir nozīmīgs ar tematiskām dienām, ko atbalstaVeselīgu veicinošo skolu tīkls.  Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde atbalsta šādas aktivitātes un pieņem aktīvu līdzdalību pasākumu organizēšanā un īstenošanā. Jau pēc Starptautiskās Roku mazgāšanas diena sekoja 16. oktobris, kas būs nozīmīgs un paliks atmiņā ar Pasaules uztura dienu.

Eiropas skolu sporta  nedēļas ietvaros, Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādē, notika jautrā sportošana, ko organizēja pirmsskolas izglītības sporta skolotājs Deniss Kovaļenko. Jautrajā sportošanā piedalījās iestādes grupu bērni, kurus atbalstīja grupu skolotājas un speciālie pedagogi.