Blog

Eiropas skolu sporta  nedēļas ietvaros, Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādē, notika jautrā sportošana, ko organizēja pirmsskolas izglītības sporta skolotājs Deniss Kovaļenko. Jautrajā sportošanā piedalījās iestādes grupu bērni, kurus atbalstīja grupu skolotājas un speciālie pedagogi.